Unleash Your Potential
  0512-62903132

大事记 • 1977年

  布莱恩·施华兹博士开始提供生涯与人生设计咨询


 • 2013年

  苏州成功伙伴管理咨询有限公司                    


 • 2014年

  建立CareerDNA品牌,

  开始设计搭建CareerDNA自我探知系统                


 • 2016年

  CareerDNA自我探知系统上线调试                    


 • 2017年

  与苏州紫航教育达成战略合作

  CareerDNA自我探知系统正式上线

                     


 • 2018

  成功伙伴与紫航教育公司合并,组建Epiphany团队

  基于CareerDNA自我探知系统,提供生涯与人生设计服务

                     
 
关注我们的公众号
QQ群 947616618
订阅我们的电子报